Pracownia Języka Angielskiego - nauczanie języka

Nauczanie języka angielskiego

Konwersatoria, gramatyka, przygotowanie do egzaminów Cambridge ogólnych i specjalistycznych [ekonomia, prawo, polityka, dziennikarstwo] na wszystkich poziomach. Lekcje dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci. Ciekawe materiały multimedialne.

Szkolenie ogólne to wszechstronne doskonalenie znajomości języka obcego ze szczególnym naciskiem na praktyczną umiejętność komunikowania się. Bez względu na poziom zaawansowania szkolenie rozwija podstawowe umiejętności językowe takie jak słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie.

Szkolenie ogólne z elementami komunikacji w środowisku pracy to szkolenie ogólne wzbogacone o materiały wprowadzające język fachowy związany z różnymi dziedzinami biznesu, co sprawia, że uczący się szybko nabierają biegłości w posługiwaniu się językiem na polu zawodowym.

Szkolenie indywidualne to takie, podczas którego trener koncentruje się na specyficznych potrzebach słuchacza. Służy ono m.in. poszerzeniu słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu, poprawie znajomości gramatycznej czy analizie tekstów pisanych. Szkolenie polecane szczególnie osobom początkującym oraz tym, którzy pragną skoncentrować się na intensywnym doskonaleniu specyficznej umiejętności.

Konwersatoria przeznaczone są dla osób o dobrej i bardzo dobrej znajomości języka obcego, które chcą stale doskonalić umiejętność komunikowania się.

Referencje: Centrum Edukacji Grupa Orlen

© ang-tlumaczenia.pl TEPiS Tłumacz angielski Płock